Dataskyddsförklaring.

1. Hantering av personliga uppgifter 
Företaget Intercom Media Group AB begär och bearbetar enbart webbhotellets statistiska anonymiserade åtkomstnummer och inga personliga användardata utöver dessa. De statistiska åtkomstnumren ger till exempel information om de mest besökta webbplatserna samt om den länkade webbsidan via vilken användaren hamnat på webbsidan (t.ex. via en sökmotor). 

För att främja online-reklam använder sig INTERCOM av pixlar samt transparenta GIF-filer. Med hjälp av dessa filer kan har INTERCOM möjlighet att se via vilka reklamannonser kunderna hamnar på Internetsidan. Den information som därigenom erhålles och används är inte på något sätt personligt identifierbar - den ger ingen som helst information om användarens namn, e-postadress, hemadress eller telefonnummer. 

Det sker ingen spårning till personer av statistiska tal. Det handlar därför om fullständigt anonym databearbetning. Vi påpekar dock att alla Internetbesökare när de besöker webbplatser lämnar spår efter sig som gör det möjligt att i efterhand identifiera användaren utifrån IP-numret. 

Utöver detta lagras inga personliga data utan din tillåtelse. Det är enbart du själv som bestämmer om du vill ge ut dina uppgifter till INTERCOM, t.ex. inom ramen för en undersökning eller ett vinstspel. De data som samlats in på detta sätt behandlas med största förtroende och ges inte vidare till tredje part utan tillåtelse. De sparas bara så länge som det behövs för att man ska kunna avsluta särskilda servicetjänster och raderas sedan fullständigt. Dessa data lämnas inte vidare till tredje part i reklamsyfte utan att du dessförinnan uttryckligen gett ditt medgivande. Medgivandet kan också när som helst ske återkalleligt elektroniskt i den mån att det går att säkerställa att det bara kan ske genom en entydig och medveten handling av dig, medgivandet protokollförs av oss och innehållet i medgivandet när som helst kan återkallas av dig. 

Uppgifterna vid produktregistreringen utvärderas anonymt eftersom det enbart handlar om information för att förbättra produkter och deras egenskaper. 

Publiceringen av personliga data om företagets medarbetare sker uteslutande med de berördas uttryckliga medgivande. 

2. Cookies 
Några av INTERCOMs webbtjänster använder cookies för att kunna mäta besökarantalet. 

En cookie är en liten fil som lagras på användarens hårddisk och sparar information om besöket på en webbplats för att kunna identifiera upprepade besök. Uppgifterna kan bara läsas av den webbplats som har skrivit in data, i fallet med www.intercommedia.se alltså bara Intercom Media Group AB. Inga personliga data om användaren sparas. 

Du kan konfigurera dina webbläsarinställningar på ett sådant sätt att det är omöjligt att spara cookies - detta kan dock innebära att du av programmeringstekniska skäl inte kan utnyttja vissa serviceerbjudanden och webbtjänster från INTERCOM. Du kan också när som helst själv radera dina cookies om du följer anvisningarna till din webbläsarprogramvara vad gäller radering av cookies. 

Därutöver begärs personliga data t.ex. inom ramen för vinstspel eller beställningar. Också på detta område följer företaget Intercom media Group AB de rättsliga dataskyddsföreskrifterna. Data bearbetas i kommersiellt syfte enbart inom ramen för de rättsliga föreskrifterna. Detaljer hittar du i respektive deltagar- eller köpvillkor. 

3. Google Analytics
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. 

Den här webbplatsen använder Google Analytics-rapporter med demografisk information, där data från intressestyrd reklam från Google, samt besökardata från tredjepart (t.ex. ålder, kön och intressen) används. Dessa data kan inte spåras tillbaka till specifika individer och går att avaktivera när som helst i visningsinställningarna. 

4. Rätt till insyn i personregister 
Enligt gällande lag meddelar INTERCOM dig på begäran skriftligt om och vilka personliga data om dig som finns sparade hos oss.