Design är inte bara utseende.

Våra designers jobbar ständigt med att skapa en inspirerande design, alltid i samband med en innovativ användarupplevelse och elementär navigation. Vi jobbar med problemlösningar och ser alltid till att era kunder får en upplevelse att minnas. 

 

Vi hjälper företag oavsett tidigare erfarenhet på internet. Har du idag en hemsida hjälper vi dig att utveckla befintlig produkt till det ni önskar alternativt att vi gör om från grunden. Vi är specialiserade på att hjälpa kunder som för första gången tar klivet ut på internet, vi tillhandahåller de verktyg som krävs och finns med från skapande till slutresultat och underhåll. 

Arbetsmetod i fyra steg.

 

1.Inspiration - Vi börjar med att lära känna er som företag för att därefter gå vidare till inspirationsbilder som vi samlar ihop och använder som riktlinje i processen. Här försöker vi förstå ert budskap och vad ni vill förmedla till era kunder.

 

2.Skiss - Vår formgivare presenterar nu vår vision vi skapat med hjälp av de underlag vi mottagit och stäms därefter av med kund. Alltid när vi tar fram designmönster utgår vi från ett modernt arbetssätt och all design är därför alltid skalbar och mobilanpassad.

 

3.Testpilot - Vi låter en grupp individer, sammansatt av oss eller i samtycke med kund, att utvärdera och testa miljön vi skapat. Vi skapar en prototyp i html som enkelt ger möjligheten att testa på designen. På detta sätt kan vi säkerställa att vi är på rätt väg och att designen fungerar optimalt. 

 

4. Underhåll & Uppföljning - Här säkerställer vi att vi uppnåt alla kriterier och att kund förstår idéen och tanken vi vill förmedla. Här åker vi gärna ut till kund för att på bästa sätt förmedla rätt känsla. Det är viktigt för oss att idén och designen uppskattas av kund och inte är främmande på något sätt. Den slutgiltiga designen avslutas inte här utan uppdateras och underhålls regelbundet under årens gång i samband med att era behov utvecklas, därav vikten av ett nära samarbete och en bra relation med våra kunder.

Kontakta oss så hjälper vi dig komma igång. Utan kostnad eller förbindelser.

Meddelandet togs emot.

Webbdesign.